Nederland Visland

Nederland en vis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De handel in vis legde in de Middeleeuwen al de basis voor de Nederlandse welvaart.

De Nederlandse vissector van nu in het kort

Vandaag de dag voert onze vloot wekelijks een gevarieerd aanbod verse vis aan, op de elf afslagen die ons land telt. Een wereldwijd bekende schaal- en schelpdierenproductie en een groeiende viskweek maakt de Nederlandse aanvoer compleet. Via import wordt het assortiment aangevuld met andere vaak meer exotische vissoorten.

Groots in visverwerking

Belangrijk is ook de verwerkende industrie. Nederland telt ongeveer 300 verwerkende bedrijven. Platvisverwerking en de verwerking van de typisch Nederlandse haring en schaal- en schelpdieren, nemen ruim de helft van de totale omzet voor hun rekening. De sector besteedt veel aandacht aan het behoud van kwaliteit, waarbij vis en visproducten van vangst tot in de viswinkel voortdurend worden gekoeld zodat de kwaliteit wordt bewaakt.

Een moderne vloot

Wist u dat de Nederlandse vloot behoort tot de modernste ter wereld? De kottervloot bestaat uit ongeveer 400 kotters en vist voornamelijk op schol en tong. Een aantal kleinere kotters vist op garnalen en de binnenvissers vissen op vissoorten uit het zoete water. Daarnaast heeft Nederland 17 vriestrawlers en bijna 80 mosselschepen.  De hele sector is continu bezig om vernieuwingen toe te passen die zorgen voor verduurzaming, zodat de visbestanden op peil blijven. Zowel de visetende consument als de visserman en de rest van de sector heeft hier profijt van. Zo zorgen zij er voor dat ook de volgende generaties kunnen genieten van een Noordzee vol vis. Zo heeft de visserman ook in de toekomst werk en de consument een lekker, vers visje.