De vissector in feiten en cijfers

De Nederlandse vissector heeft een omzet van ongeveer 4 miljard euro en genereert zo’n 6200 voltijdse arbeidsplaatsen bij 300 bedrijven in Nederland.

LOcaties in Nederland

De Nederlandse visindustrie is voornamelijk gevestigd in plaatsen als Urk, IJmuiden en de regio Den Haag/Scheveningen/Katwijk voor visverwerking en handel. De schelpdieren industrie concentreert zich voornamelijk rondom Yerseke. Daarnaast zijn er ook een aantal bedrijven gevestigd in de buurt van de Rotterdamse haven en Schiphol. Rond de helft van de verwerking vindt plaats op het eigen bedrijf. Een kwart van de verwerking vindt plaats door gelieerde Nederlandse bedrijven of andere Nederlandse bedrijven. De overige verwerking vindt plaats in het buitenland.

kist schol

Nederlandse vlootsamenstelling

Bron: Bedrijveninformatienet Wageningen Economic Research: NVR (2018)
  Aantal vaartuigen

Grote zeevisserij

Kottervisserij

289

Overige kleine zeevisserij

225

Mosselcultuur

53

Oestervisserij

17

Export Nederland

Bron: CBS, bewerkt door Visfederatie (2018)
  € (x mln)

Duitsland

749

België

580

Frankrijk

385

Italië

353

Spanje

184

Engeland

171

China 143
Andere landen 1.233